Hvordan spres hodelus?

Hodelus

  • spres hovedsakelig ved direkte hodekontakt mellom mennesker.
  • liker skolen. Når barn leker, komme de ofte i kontakt med hverandre. Det er derfor flere barn enn voksne får lus.
  • kan i noen tilfeller også spres indirekte via skjerf, hjelmer eller hårbørster